Oceny: (297 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING

Widok na rondo w centrum Węgierskiej Górki łączące drogi z Żywca do Cisca oraz Żabnicy.

Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza: -

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120
 

Pomiar jakości powietrza prowadzony na ul. Zielonej 48 w Węgierskiej Górce

Inne kamery

Bacówka na Bukowinie - Węgierska Górka

Żywiec Rynek

Jaz na Sole i bulwary w Węgierskiej Górce (obrotowa)

Rajcza - Centrum

Widok na Gminę Węgierska Górka

Milówka - kamera z widokiem z ronda w stronę Kamesznicy